ปรับคุณสมบัติของการ์ด

เนื่องจาก Server เน้นเก็บ lv เปิดยาวเล่นกันสบายๆ และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นค่า status ต่างๆของ Class3 รวมถึงการ ReBonus ทำให้ค่า Status นั้นๆเปลี่ยน จึงปรับคุณสมบัติการ์ดบอสและมินิบอสที่มีอัตตราการดรอป อยู่ที่ 0.01% เพื่อเป็นที่ระลึกและใช้งานได้จริงทุกใบ เพื่อสนับสนุนผู้เล่น กิจกรรมล่าบอสตาม Map ต่างๆ และสรุปโดยสังเขปเป็นหมายเหตุด้านล่างแต่ละใบ เพื่อความเข้าใจโดยทั่วกัน

Card ธรรมดา ขาย npc ได้ 10,000 zeny
Kizzen Card ขาย npc ได้ 100,000 zeny
MVP Card ขาย npc ได้ 10,000,000 zeny


Ghostring Card
เปลี่ยนชุดเกราะให้เป็น Property Spiritual
MaxHP-20%
ห้ามใส่คู่กับ Deviling Card มิฉะนั้นคุณสมบัติทั้ง 2 ใบจะถูกยกเลิก

โดนโจมตีจาก ธาตุปกติ 70% ธาตุอื่นๆ 100% และ ธาตุโกส125% ดังนั้น เพื่อแก้ไขปัญหา สกิลชูร่า ซึ่งสามารถถอดอาวุธ และ ต่อยและสะท้อนไม่ตายได้ เพิ่มความสมดุลย์ โดย ลด HP 20% เป็นเงื่อนไขในการใช้งาน
Deviling Card
ลดพลังโจมตี 50% จาก Neutral Property Attack
ได้รับ Damage มากขึ้น 50% จาก Property Attack อื่นๆ
ห้ามใส่คู่กับ Ghostring Card มิฉะนั้นคุณสมบัติทั้ง 2 ใบจะถูกยกเลิก

สามารถลดการโจมตีได้ถึง 50% แต่ข้อเสีย ยกตัวอย่างโดนเวทย์ หรือ อาวุธใช้ใบธาตุแรงขึ้นถึง 50% สามารถนำมาประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์สูงสุดได้
Incant Samurai Card
โจมตี Monster Class Boss แรงขึ้น 40%
ยกเลิก HP Rocovery ตามปรกติ

เพิ่ม Bonus จากม้าดำ เป็น 40% และใช้กับบอสเท่านั้น
Golden Thief Bug Card
ป้องกันเวทมนตร์ทุกชนิด 60% (รวมทั้ง Heal)
เสีย SP ในการใช้ Skill เพิ่มขึ้น 100%

จากป้องกัน 100% ลดเหลือ 60% เพื่อปรับสมดุลย์ มีข้อเปรียบเทียบกับ การ์ดกบแดง คือป้องกันมนุษย์ 30% (เวทย์ถือว่าโจมตีโดยมนุษย์) สามารถใช้ในการเก็บ lvl และ ล่าบอสได้ ทั่วไป
Tao Gunka Card
Max HP + 30%

Max HP + 30% โดยเทียบกับการ์ด Kizzen Pecopeco ซึงเพิ่ม HP15% แต่นำมาใช้ในกิลวอร์หรือ PVP โดยประโยชน์ของ Mhpในด้านการใช้สกิลได้แก่ สกิลพ่นไฟ ของ ไนท์ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น เมื่อนำมาใส่ในส่วนของเสื้อ จึงทำให้ต้องใช้ เสื้อไฟ เสื้อกันฟอรสแทนในหลายกรณี
Memory of Thanatos Card
ทำให้อาวุธที่สวมใส่การ์ดนี้มีผลเหมือนกับสกิล Infiltration
MaxHP - 40%

คุณสมบัติคร่าวๆของการ์ดใบนี้คือเปลี่ยนอาวุธใดๆ เป็นแนว Icepick คือยิ่งมี DefและVIT สูงจะยิ่งโจมตีแรง (Memory of Thanatos Card) ดังนั้น เมื่อโจมตีแรงแล้ว จึงปรับสมดุลย์ของผู้เล่น โดย ลด HP ถึง 40%
Drake Card
โจมตีมอนสเตอร์ทุกขนาดเพิ่มขึ้น 17%

เพื่อให้ผู้เล่นเสาะหา การ์ดที่นำมาคุณในลักษณะของขนาด ดังนั้น Drake Card จึงปรับ ที่ 17% ทุกขนาด แต่ในทางเฉพาะทางเช่น K.คนเหมือง โจมตีขนาดกลาง 17% ดังนั้นจะเห็นว่า Drake Card สามารถใช้ได้กับทุกขนาดนั้นเอง
Osiris Card
All stat+5

เนื่องจากการ์ดนำมาใส่เครื่องประดับ และ สามารถใส่ได้ทั้งสองข้าง All stat +5
Phreeoni Card
HIT+50 และโจมตีมอนสเตอร์ Demi-Human 20%

จากของเดิมโดยเพิ่มเติมคุณสมบัติจาก Hydra Card โจมตีกึ่งมนุษย์ 20% แต่น้อยกว่า K.Hydra โจมตีกึ่งมนุษย์ 22% จะมีมากกับการโจมตีด้วยอาวุธ เช่นแอสครอส แต่ สกิลคลอสสามารถสะท้อนได้โดยมัฟวา หรือ มัฟทอง แต่ จะมีผลมากกับ สกิลปาหอก ของพารา จึงทำการปรับเป็น Hit+50 และ โจมตีกึ่งมนุษย์ 20%
Doppelganger Card
AGI+20

เพิ่ม AGI แต่ไม่เพิ่มคุณสมบัติความรุนแรง และอัตราคุณในการโจมตี เปรียบเสมือนกิน ยา AGI+20
Atroce Card
ATK+100
เมื่อทำการโจมตีทางกายภาพ มีโอกาส Aspd +100%

การ์ดเพิ่ม ATK ใบเดียว จาก 25 เป็น 100 ยกตัวอย่างเช่น แอส ถือดาบมือเดียว พลังโจมตีอยู่ที่ 700 .. เมื่อเสีย[1] เพิ่มเป็น 800 ดังนั้นเมื่อนำมาหารเฉลี่ย คือเพิ่ม Atk มาทั้งสิ้น ประมาณ 14.5% ซึ่งมีผลน้อยกว่าหรือใกล้เคียงกับการ์ดขนาด 15-17% และน้อยกว่ากึ่งมนุษย์ 20-22%และสามารถใช้งานได้ทั่วไป
Vesper Card
DEX +20
สามารถใช้เวทมนตร์โจมตีทะลุ Mdef 30% ของมอนสเตอร์ระดับบอส

DEX+20 โดยอ้างอิง การ์ดใบเดียวที่สามารถเพิ่ม Dex ส่วนบนได้ แต่ ค่า Dex จะมีผลกับการร่ายสกิล และ สกิลปลดอาวุธ ทั้งนี้ทั้งนั้น เปรียบเสมือนกินยา Dex+20 และ เพิ่มความเร็วในการร่ายสกิล ของนักเวทย์ แต่จะมีผลมากความรุนแรงกับนักธนู แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนักธนู ไม่สามารถถือโล่ห์เพื่อลดการโจมตีได้
Baphomet Card
กระจายค่าความเสียหายจากการโจมตีเป็น 9 ช่อง
ATK+50

เพิ่ม Atk อีก 50 เพื่อความน่าสนใจขึ้น
Orc Hero Card
ป้องกันอาการ Stun 100%
VIT + 20

เพิ่ม Vit +20 เหมือนกับกินยา Vit 20 แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะมีผลโดยตรงกับ Icepick,สกิลปายา อื่นๆทำให้โดนโจมตีแรงขึ้น
Pharaoh Card
ลด SP สำหรับใช้ Skill ทุกชนิด 30%
INT + 10

โดนปรกติ ส่วนบน จะเพิ่ม Int 3 ดังนั้น Pharaoh จึงเพิ่มให้อีก 7 เป็น Int +10
Lord of Death Card
มีโอกาสที่จะ Auto Cast Coma ใส่ศัตรู
มีโอกาสที่จะทำให้ศัตรูติด 'Stun, Curse, Silence, Poison หรือ Bleeding' แบบสุ่ม ใส่ศัตรูเมื่อทำการโจมตี
ATK+50

เพิ่ม Atk ให้อีก 50 เพื่อให้น่าสนใจมากขึ้น
Amon Ra Card
All Stat +5 มีโอกาสที่จะร่าย Level 10 Kyrie Eleison รอบๆตัวผู้ใช้
เมื่อได้รับ Physical Damage โอกาสที่จะร่ายจะมีสูงขึ้นถ้าผู้ใช้มี int 99 หรือมากกว่า

เพิ่ม Allstat ให้ 5 เพื่อให้น่าสนใจมากขึ้น
Dracula Card
ATK+50
ได้ HP เป็น 50% ของ Damage ที่คุณทำได้ (โอกาสสำเร็จ 20%)
ได้ SP เป็น 5% ของ Damage ที่คุณทำได้ (โอกาสสำเร็จ 3%)

เพิ่ม Atk+50 ให้แรงขึ้น และดูดเลือดเสริมเข้าไป
Mistress Card
Allstat+5
สามารถร่ายเวทมนตร์ได้โดยไม่ใช้ Gemstone

เพิ่ม Allstat+5 และไม่เสีย sp เพิ่มขึ้น
RSX Card
VIT +20
ผู้สวมใส่ไม่สามารถทำให้ถูกผลักกระเด็นได้
ทำให้เกราะไม่มีวันเสียหายแต่สามารถเสียหายได้จากการอัพเกรด

เพิ่ม vit+20 เพื่อความอึด ทนทาน
White Lady Card
Allstat+5
เพิ่มผลของสกิล Heal, Sanctuary และ Potion Pitcher 50%

เพิ่ม Allstat+5 และไม่เสีย sp เพิ่มขึ้น
รวมทั้งผลของสกิลแรงขึ้นเป็น 50%
Garm Card
มีโอกาส 50% ที่จะแช่แข็งศัตรูเมื่อได้รับ Physical Damage
โจมตีบอสแรงขึ้น 20%
Dark Lord Card
เพิ่มโอกาสที่จะร่าย Level 5 Meteor Storm ใส่คู่ต่อสู้ เมื่อได้รับ Physical Damage
โจมตีบอสแรงขึ้น 10%
ถ้าใช้ร่วมกับ Dark Illusion card
จะเพิ่ม Max HP, Max SP + 20%
Dark Illusion Card
Max HP, Max SP -5%
โจมตีบอสแรงขึ้น 10%
ลดเวลาร่ายเวทย์ลง 5%
ถ้าใช้ร่วมกับ Dark Lord card
เวลาร่ายจะลดลงเป็น 20%
Lady Tanee Card
เพิ่ม Max SP 50%
ลด Max HP by 30%
มีโอกาสต่ำที่จะได้รับ Banana เมื่อกำจัดมอนสเตอร์
เพิ่มการฟื้นฟูกับการใช้ไอเท็ม Banana 100%
Eddga Card
ได้รับ skill Endure ตลอดเวลา
HP ลด 10%
High Priest Card
มีโอกาสร่ายสกิล Assumptio Lv.3 โดยอัตโนมัติเมื่อได้รับการโจมตี
กันบอส 5%