ระบบปลุกพลังธาตุ

การทำเควสจะต้องไปเรียนวิชากับ Race Master ที่อยู่ใจกลางแมพ moc_fild22
*แมพ Morroc Field 22 สามารถเข้าได้จาก Morroc Field 20 (349,180)โดยการทำเควสคุณจะต้องมีคุณสมบัติและไอเท็มดังนี้

1. การ์ดประจำธาตุอย่างละ 1 ใบดังนี้
Kaho, Vadon, Drainliar, Santa Poring, Orc Skeleton, Civil Servant, Mandragora, Raydric, Evil Druid, Anacondaq
2. Gold 5ea
3. Special Ore 50ea
4. 5,000,000 zeny
5. 3Carat Diamond 5ea

ก็จะได้รับ คัมภีร์ปลุกธาตุ


เมื่อได้ร่ำเรียนวิชาเสร็จแล้ว (มีผลทุกตัวละครในไอดีนี้) ก็จะสามารถปลุกพลังได้ในขั้นต่อไป

พลังของแต่ละธาตุจะได้รับพลังพิเศษที่ต่างกันด้วย โดยสามารถซื้อใบเปลี่ยนธาตุได้ที่ Race Master นี้ได้เลยธาตุดิน

โจมตีมอนสเตอร์ธาตุดินแรงขึ้น 6%
============================================================================


ธาตุลม

โจมตีมอนสเตอร์ธาตุลมแรงขึ้น 6%
============================================================================


ธาตุน้ำ

โจมตีมอนสเตอร์ธาตุน้ำแรงขึ้น 6%
============================================================================


ธาตุไฟ

โจมตีมอนสเตอร์ธาตุไฟแรงขึ้น 6%
============================================================================


พลังไร้ธาตุ

Allstats+1
============================================================================


ธาตุมืด

โจมตีมอนสเตอร์ธาตุมืดแรงขึ้น 6%
============================================================================


ธาตุวิญญาณ

โจมตีมอนสเตอร์ธาตุวิญญาณแรงขึ้น 6%
============================================================================


ธาตุพิษ

โจมตีมอนสเตอร์ธาตุพิษแรงขึ้น 6%
============================================================================


ธาตุศักดิ์สิทธิ์

โจมตีมอนสเตอร์ธาตุศักดิ์สิทธิ์แรงขึ้น 6%
============================================================================


ธาตุผีดิบ

โจมตีมอนสเตอร์ธาตุผีดิบแรงขึ้น 6%
============================================================================


*** โดยมาตรฐาน เมื่อปลุกพลังธาตุใดธาตุหนึ่ง การแสดงผลของอุปกรณ์ส่วนหัว กลาง จะไม่แสดงผลแต่ยังได้รับโบนัสจากอุปกรณ์นั้นปรกติ เพราะจะแสดงผลการแต่งกายประจำธาตุ ทั้งนี้การแสดงผลหัวส่วนอื่น ยังแสดงผลปรกติ

*** หากไม่ต้องการให้หมวกประจำธาตุแสดงผล หลังจากปลุกพลังธาตุ ให้คุยกับ Race Master เพื่อยกเลิกการแสดงผลได้ และสามารถแสดงผลปรกติได้ หากต้องการแสดงหมวกประจำธาตุในอนาคต

*** สามารถเปลี่ยนธาตุได้ โดยจะต้องกลับไปเป็นมนุษย์ปรกติก่อน โดยการคุยกับ Race Master และหลังจากเป็นมนุษย์แล้วก็จะสามารถเลือกธาตุใหม่ได้ โดยใช้ของตามที่แต่ละธาตุกำหนด

*** การเปลี่ยนสีชุดหลังจากปลุกพลังธาตุ จะเปลี่ยนสีได้ไม่หลากหลาย เพื่อที่จะยังคงความเป็นธาตุนั้นๆ เช่น ธาตุไฟ จะออกโทนสีแดง