ระบบเสริมออฟชั่น (Enchantment system)

ระบบนี้ผู้เล่นสามารถเสริมออฟชั่น ให้กับอุปกรณ์ได้
โดยอุปกรณ์ที่สามารถเสริมได้ ได้แก่ 6 ส่วนดังนี้


 1. หัวส่วนบน Top Head
 2. เกราะ Armor
 3. ผ้าคลุม Garment/Robe
 4. รองเท้า Shoe
 5. เครื่องประดับ ซ้าย
 6. เครื่องประดับ ขวา

โดยในแต่ละส่วนจะสามารถเสริมได้สูงสุดถึง 3 ออฟชั่น โดยในที่นี้เราจะเรียกว่า"ช่อง"(รูใส่การ์ด 3 อันด้านขวา) โดยช่องที่ 1 จะนับจากทางขวามือสุดตามรูปด้านล่างค่าใช้จ่ายในการเสริม (Enchant Fee)

 1. ช่องที่ 1, 100,000 zeny และ Unique Power Stone 5ea
 2. ช่องที่ 2, 200,000 zeny และ Unique Power Stone 10ea
 3. ช่องที่ 3, 300,000 zeny และ Unique Power Stone 20ea

โอกาสความสำเร็จในการเสริม (Success Rate)

 1. ช่องที่ 1, 60%
 2. ช่องที่ 2, 40%
 3. ช่องที่ 3, 20%

- หากมีไอเท็ม ใบเพิ่มโอกาสออฟชั่น ในตัว เพิ่มความสำเร็จอีก 20% โดยจะไอเท็มจะถูกใช้อัตโนมัติ

- หากมีไอเท็ม ใบกันเสริมออฟชั่นแตก ในตัว ในกรณีที่เสริมล้มเหลว อุปกรณ์จะไม่ถูกทำลาย โดยไอเท็มจะถูกใช้อัตโนมัติ เมื่อเกิดการล้มเหลว ถ้าไม่มีไอเท็มนี้ในตัว แล้วเกิดล้มเหลว อุปกรณ์ชิ้นนั้นจะหายทันทีหลังการเสริมที่ผิดพลาด


ออฟชั่นที่เสริมมีรายการตามด้านล่าง โดยเกิดจากการสุ่มเท่านั้น


รายการออฟชั่นค่าที่เพิ่มขึ้น
เพิ่ม STR1, 2
เพิ่ม AGI1, 2
เพิ่ม VIT1, 2
เพิ่ม INT1, 2
เพิ่ม DEX1, 2
เพิ่ม LUK1, 2
เพิ่ม Max HP2%, 3%
เพิ่ม Max SP1%, 2%
เพิ่ม ATK%1%, 2%
เพิ่ม Magic Attack%1%, 2%
เพิ่ม Long Ranged Attack1%, 2%
โจมตี Boss แรงขึ้น2%, 3%
โจมตี Demi-Human แรงขึ้น2%, 3%
ลด Damage จาก Boss1%, 2%
ลดร่าย Cast Time2%, 4%
ลด Delay2%, 3%
เพิ่ม Critical2, 4
เพิ่ม Hit1, 2
เพิ่ม Flee1, 2
เดินเร็วขึ้น / Aspd2% / 1
เพิ่ม Mdef1, 2
ป้องกันสถานะต่างๆ3%, 5%

รายละเอียดอื่นๆที่ควรทราบ

1. Unique Power Stone หาได้จาก
    1. Super BOSS Drop และมอนอื่นๆอีกมากมาย
    2. มอนสเตอร์ในเควสมินาคาโทล
    3. ร้านค้าออฟชั่น

2. ใบเพิ่มโอกาสออฟชั่น หาได้จากร้านค้าออฟชั่น

3. ใบกันเสริมออฟชั่นแตก หาได้จากร้านค้าออฟชั่น

4. หากมีไอเท็ม ใบเพิ่มโอกาสออฟชั่น กับตัว โอกาสความสำเร็จจะสูงขึ้นอีก 20%
โดยระบบจะทำการเพิ่ม%และใช้ไอเท็มอัตโนมัติ เมื่อคุณมีไอเท็มนี้อยู่ในตัว

5. หากมีไอเท็ม ใบกันเสริมออฟชั่นแตก กับตัว เมื่อทำการเสริมออฟชั่นและเกิดล้มเหลว ไอเท็มจะถูกใช้อัตโนมัติ และอุปกรณ์ส่วนนั้น, การบวก, การ์ดหรือออฟชั่นในช่องอื่นๆ จะยังคงอยู่

6. สามารถเสริมออฟชั่นทับช่องเดิมได้ แต่หากเสริมทับช่องเดิมแล้วล้มเหลว(และมี ใบกันเสริมออฟชั่นแตก) อุปกรณ์ส่วนนั้น, การบวก, การ์ด และออฟชั่นเดิมในช่องนั้นจะยังคงอยู่ตามเดิม
**** มีคำเตือนก่อนการเสริมทับ ดูรูปด้านล่างสุดของหน้านี้


ขั้นตอนการเสริม

NPC Special Enchanter จะอยู่บริเวณตีบวก ตามรูปด้านล่างเมื่อคุยกับ NPC จะมี 3 เมนูให้เลือก

1. เสริมออฟชั่น (เริ่มทำการเสริมออฟชั่น)
2. ขอทราบข้อมูลต่างๆ (แนะนำรายละเอียดคร่าวๆของระบบนี้)
3. ร้านค้าออฟชั่น (ซื้อ Unique Power stone, ใบเพิ่มโอกาสออฟชั่น และ ใบกันเสริมออฟชั่นแตก)
*ดังรูปด้านล่างเมื่อเราเลือกที่จะเสริมออฟชั่น อันดับแรกคือ เลือกอุปกรณ์ที่ต้องการเสริม

ในรูปจะเสริม Cotton Shirt (หากต้องการเสริม Cotton Shirt ควรถือของชิ้นนั้นในตัว เพียงชิ้นเดียวเท่านั้น หากระบบพบ Cotton Shirt 2ชิ้น ในตัว ระบบจะแจ้งให้นำออก เพื่อที่ระบบจะไม่สับสนว่าจะเสริมชิ้นไหน)เลือกช่อง

เลือกช่องที่เราต้องการจะเสริม (นับช่องที่ 1 จากทางขวามือ)

 

เลือก Opton

เลือก Option ที่ต้องการเสริมNPC จะแจ้ง ข้อมูลต่างๆก่อนจะเริ่มทำการเสริมในกรณีที่พบ ใบเพิ่มโอกาสออฟชั่น

NPC จะแจ้งว่าพบไอเท็มชิ้นนี้ในตัว และทำการเพิ่มโอกาสสำเร็จอีก 20% หากไม่พบ จะแจ้งว่าไม่พบ
เราเสริมไปช่องที่ 1 ซึ่งมีโอกาส 60%จากปรกติ จะถูกเพิ่มเป็น 80%ในกรณีที่พบ ใบกันเสริมออฟชั่นแตก

NPC จะแจ้งว่าพบไอเท็มชิ้นนี้ในตัว และแจ้งว่าหากเกิดผิดพลาด อุปกรณ์จะไม่หายไปแน่นอนก่อนเริ่มเสริม

NPC จะให้เลือกว่า เสริมเลย หรือ ยกเลิกหลังการเสริม จะออกมาได้ทั้งหมด 3 แบบ ดังรูปด้านล่าง

กรณีเสริมสำเร็จกรณีที่ไม่สำเร็จ (แต่มี ใบกันเสริมออฟชั่นแตก) อุปกรณ์ไม่หาย

กรณีที่ไม่สำเร็จ (และไม่มี ใบกันเสริมออฟชั่นแตก) อุปกรณ์หาย

ตัวอย่าง เสื้อที่เสริมออฟชั่นเรียบร้อย


*สามารถเสริมออฟชั่นทับช่องเก่าได้ หากไม่สำเร็จ ออฟชั่นเก่าจะคงเดิมและหากสำเร็จก็จะได้รับออฟชั่นใหม่ที่เสริม