ระบบขี่สัตว์ ( Mounting System )

เมื่อกดใช้ตัวละครจะทำการขี่สัตว์ และกดอีกครั้งเพื่อลงจากหลังสัตว์
- ในระหว่างขี่ ความเร็วในการเดิน สูงขึ้น 25% (ไม่มีผลใน GVG)
- ในระหว่างขี่ จะไม่สามารถโจมตีได้
- หาซื้อได้ที่ตู้แคช