เควสปีกแห่งสวรรค์

ระบบนี้มีไอเทมที่ต้องทราบอยู่ 2 อย่างด้วยกันคือ
1. คัมภีร์ปีกแห่งสววรค์
2. ใบเรียกปีกหรือ Wing Scroll
สิ่งแรกคือ การเรียนคัมภีร์ เมื่อเรียนแล้วจะสามารถใช้ใบเรียกปีกได้ เรียนแล้วจะถือว่าทุกตัวละครในไอดีนั้นเรียนครบหมดทุกตัว ไม่ต้องเรียนซ้ำ
เมื่อได้เรียนแล้วก็จะสามารถใช้ใบเรียกปีกได้ โดยผู้เล่นสามารถเปลี่ยนปีกตามสีที่ต้องการได้ตลอดเวลาเพียงกดใช้ใบเท่านั้น
*จำเป็นต้องเรียนคัมภีร์ก่อน จึงจะสามารถใช้ใบเรียกปีกได้
*หากผู้เล่นกดเรียนคัมภีร์ในขณะที่เรียนไปแล้ว จะไม่มีการหักไอเทมออกจากระบบใดๆ และมีแจ้งเตือนว่า ได้เรียนไปแล้วการเรียนคัมภีร์

1. หา คัมภีร์ปีกแห่งสวรรค์ <= กดเพื่อดูรายละเอียด

2. ดับเบิ้ลคลิกที่คัมภีร์เพื่อเรียน (มีผลทุกตัวละครในไอดีนี้ เรียนหมด)

3. เมื่อทำการเรียน จะได้รับปีกขาว Archangel Wing เป็นปีกเริ่มต้น


การเปลี่ยนสีปีก

1. ไปพบ Wing Master ที่หอคอยเมือง Geffen ชั้นบนสุด

2. เลือกซื้อ Wing Scroll เพื่อนำไปกดใช้ได้ตามสะดวก

3. เมื่อกดใช้ ปีกจะอยู่กับตัวละครนั้นเป็นเวลา 24 ชั่วโมง หากต้องการเปลี่ยนหรือเรียกใหม่ เพียงกดใช้ใบเรียกปีกที่ต้องการ ปีกก็จะกลับมาอีกครั้ง- รายละเอียด ปีกทั้งหมด

- ตัวละครอื่นๆในไอดีนี้ที่เรียนไปแล้วนั้น เพียงกดใช้ Wing Scroll ก็สามารถเรียกปีกได้ทันที