Pet Evolution

แบ่งสัตว์เป็น 6 สายตามสเตตัส str,vit,dex,agi,int,luk
แต่ละสาย มี 4 ขั้น ( I , II , II , IV)
ขั้น I
ขั้น II (+1 สเตตัสตามสาย)
ขั้น III (+3 สเตตัสตามสาย)
ขั้น IV (+5 สเตตัสตามสาย)
ค่า + สเตตัสจะได้รับเมื่อสนิทสนมเท่านั้น (ต้องเอาไปเลี้ยงนะจ๊ะ)

การได้มาของขั้นที่ 1
Novice ต้องใช้ไอเทม Novice lure จับ
ไอเทม novice lure (ที่จับ)
ดรอปจาก monster( Novice) ที่จะเพิ่มเข้าไปในแมพโคลน
*ว่าง่ายๆ หาที่จับมันจากมันเพื่อมาจับตัวมันเอง

Pet หรือสัตว์เลี้ยงสามารถนำเข้ากิลด์วอร์(ทุกคลาส)ได้ และช่วยเหลือเจ้าของโจมตีมอนสเตอร์นิดหน่อย

           สาย STR | AGI | VIT | DEX | INT | LUK |         ระบบ Q-Petรายละเอียดของการพัฒนาโดยรวม*** เส้นประ หมายถึง มีโอกาส 5% ที่จะแปลงร่างไปทางเส้นนั้น

ขั้นที่ I -> II
เลี้ยง novice ให้สนิท
ระบบจะสุ่ม
1. ไข่ขั้นที่ II ให้ 1 ใบ (สุ่ม จาก 1 ใน 6 สาย) (โอกาสแต่ละสาย = 95% หาร 6)
2. มีโอกาส 5% ได้ Super Novice (All+3 ไม่สามารถพัฒนาต่อได้)

ขั้น II -> III
ใช้ สัตว์ขั้นนั้น(สนิท)
เช่น Mage สนิทสนม
โอกาส ในการ EVO (จะมีแยกเป็น 2 สาย)
47.5% ที่จะได้ไข่ Wizard Egg
47.5% ที่จะได้ไข่ Sage Egg
5% จะได้ไข่ขั้น III สายอื่น (เช่น ข้ามไปหาสาย STR,AGI เป็นต้น)
5% ล้มเหลว (สัตว์บินหายจากไป)

ขั้น III -> IV
ใช้ สัตว์ขั้นนั้น(สนิท)
90% ที่จะได้ไข่ IV สายนั้น
5% จะได้ไข่ขั้น IV สายอื่น
5% ล้มเหลว (สัตว์บินหายจากไป)

รายละเอียดของแต่ละสาย